איזון משאבים וחלוקת רכוש בגירושין

כשבני זוג מתגרשים עולות מחלוקות רבות הקשורות לרכוש ולממון. בני זוג מגיעים לנישואיהם עם רכוש,  מפתחים קריירות, צוברים רכוש,מקבלים ירושות ומתנות,וגם  צוברים חובות. כשמגיעה העת לפרק את החבילה, נדרשות הכרעות בנוגע לרכוש, לנכסים, למשאבים ולזכויות.

 

 

חוק יחסי ממון

על בני זוג שנישאו לאחר 1.1.1974, ואשר כעת עומדים בפני גירושין, חל, לעניין חלוקת הרכוש ביניהם, חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג (1973). חוק זה מסדיר את היחסים הרכושיים בין בני הזוג במקרה של פקיעת הנישואים - עקב גירושין או פטירה. לפי חוק זה, אם יש הסכם ממון – הסכם מאושר כהלכה  המסדיר את חלוקת הרכוש בין בני הזוג - הוא שיחול. אם אין הסכם כזה, אז יש לבצע איזון משאבים שהוא, למעשה, חלוקה שווה של הנכסים של בני הזוג. איזון המשאבים אמור להיעשות על ידי בני הזוג באופן הבא: יש לרכז את כל הנכסים שבידי בני הזוג, ולברור מתוכם נכסים שלא אמורים להיכלל באיזון המשאבים.

 

חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד-2014
החוק קובע  הסדרים לחלוקה של חיסכון פנסיוני שנוצר במהלך תקופת החיים המשותפים, בין חוסך ובין בן זוגו לשעבר, כפי שנקבעה בפסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני, באמצעות הגוף המשלם (קרן פנסיה /חברת ביטוח וכיוב'), לרבות גוף המשלם תשלומים לפי הסדר פנסיה תקציבית בחוק.אילו נכסים יחולקו בן בני הזוג ? 

קיימים נכסים השייכים לבן זוג אחד ולא לשני בני הזוג: נכסים שהיו לבני הזוג בטרם נישאו; נכסים שאחד מבני הזוג קיבל במתנה או בירושה  בתקופת הנישואין; גמלה המשתלמת לאחד מבני הזוג על-ידי המוסד לביטוח לאומי; גמלה או פיצוי שנפסקו או  המגיעים על פי חיקוק לאחד מבני הזוג בשל נזק גוף, או מוות ונכסים שבני הזוג הסכימו בכתב ששוויים לא יאוזן ביניהם.

לאחר ניכוי  הנכסים שלעיל, מעריכים את שווים של הנכסים שיש לאזן, ומשווי הנכסים הכולל מנכים את סכום החובות. את היתרה מחלקים שווה בשווה בין בני הזוג.         כעקרון ,כל זכות שיש לה שווי כלכלי, ונצברה במהלך הנישואין תחולק בין בני הזוג בחלקים שווים . תהליך הערכת שווי הרכוש וחלוקתו מכונה איזון משאבים.        

 איזון המשאבים הינו תהליך מורכב, בדגש על הערכת שווי הזכויות הפנסיוניות של בני הזוג (קרנות פנסיה ,קופות גמל ,פוליסות ביטוח וחסכון ,קרנות השתלמות וכיוב') .  לפיכך ראוי שיבוצע על ידי אנשי מקצוע מומחים מתחום הכלכלה / חשבונאות /אקטואריה /ייעוץ פנסיוני .

צוות המומחים במשרדנו עומד לרשותכם לצורך ביצוע המשימה   !!! 

 

Powered by boaZone