חוקים,תקנות

    כללי עזיבה חדשים (2009)

    שאלון פרטים אישיים לצורך חישוב דמי עזיבה  

  תקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש), התשס"ו-2005

   תקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש),תיקון-התשס"ט-2009

 

  תקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש),תיקון-התשע"ה-2015

 

בעלי צרכים מיוחדים - גילוי דעת של רשם האגודות 

 

 

  פסקי דין 

                                                    

Powered by boaZone