ייעוץ פנסיוני וביטוחי לקיבוצים ומושבים

הראל יועצים  מעמידה לרשות הנהלת  הקיבוץ וחבריו  ייעוץ פנסיוני וביטוחי מקיף בכל היבטי הבטחון הסוציאלי :

 

1.   ניהול פנסיית מטרה - ליווי  וייעוץ להנהלת הקיבוץ , בניהול פנסיית המטרה  ובקבלת החלטות  לצמצום החוב האקטוארי .

  מיפוי והערכת הנכסים וההתחייבויות הפנסיוניות – מאזן אקטוארי       

1.1 איסוף נתונים  מהקופות ,באמצעות ייפוי כוח מהקיבוץ ומהחבר  /דוח מהעמית

1.2 בקרת הנתונים

1.3 הפקת דוח אקטוארי לכלל האוכלוסיה .  

      1.4 הפקת חיתוכים על בסיס הדוח האקטוארי  (עובדי חוץ, קבוצות גיל,  פנסיונרים, עובדי פנים וכו')

      1.5 הצגת הדו'ח לוועדת הפנסיה.

1.6 הפקת "דוח פנסיה אישי לחבר" על בסיס הדוח האקטוארי של כלל האוכלוסיה  .

 

2.   ליווי וייעוץ להנהלת הקיבוץ וועדת הפנסיה בכול נושא מקצועי הקשור לפנסיה ,פיננסים וביטוח.

      כולל תכניות /פתרונות לחסכון ארוך טווח   לאוכלוסיות ייחודיות כגון פנסיונרים ובעצמי'ם .

      איפיון תכניות ועריכת מכרזים - טיפול  וייצוג הקיבוץ  מול חברות הביטוח ,  בכל  הקשור 

      בתכניות אובדן  כושר עבודה, פטירה,  מחלות  קשות, בריאות  וסיעוד

      הקמת קרנות מילואים ייעודיות , כגון קרן השלמה לסיעוד , לבעלי צרכים מיוחדים וכיו'ב ..

      גיבוש מודל פנסיה קיבוצי , כתיבה ועדכון הסדר בטחון  סוציאלי  (תקנון  פנסיה).

      קבלת מועמדים – חישוב חוב עבר של המועמד, בדיקה וניתוח התכניות הקיימות והמלצות ושיפור .

      יציאה לעבודת חוץ יעוץ שוטף למשאבי אנוש לקראת צאתו של חבר לעבודת חוץ .

      יציאה לפנסיה- בחינה וניתוח התכניות הפנסיוניות של הח' ערב פרישתו לפנסיה, כולל אפשרויות מימוש מיטביות.

     

3.  פגישת ייעוץ אישית עם חבר הקיבוץ /לעובדי חוץ –פגישה בה יקבל החבר סקירה מקיפה על מצב

     התיק הפנסיוני, כולל המלצות לשינויים ועדכונים במידת הצורך .   

     ניתוח המצב הקיים והשוואתו לאופציות הקיימות בשוק  באמצעות  סימולטור  ייעודי .

                                              

4. ארכיון וירטואלי  - סריקת כל המסמכים שנאספו והקמת ארכיון , הן ברמת החבר והן  ברמת הקיבוץ ,

    וניהול "תיק וירטואלי" פרטני , על מנת  לאפשר שיחזור החלטות ופעולות לאורך זמן.

 

5. מערכת ניהול מידע פנסיוני אינטרנטית - מערכת הראל יועצים מספקת ללקוחות החברה גישה מהירה ומאובטחת למידע   

     הפנסיוני של הקיבוץ  ולחברים  גישה לריכוז המידע הפנסיוני האישי שלהם.

     המערכת מספקת דוחות ברמת הקיבוץ (כגון מיפוי הנתונים הפנסיוניים של כל חבר, מאזן אקטוארי, דוח הפקדות, ארכיון מסמכים  )

     וברמת החבר (דוח פנסיה אישי ופירוט כל התכניות הפנסיוניות והביטוחיות) .

 

6 אבחון כלכלי – בחינת התאמתם מבחינה כלכלית, של מועמדים המבקשים להתקבל לחברות בקיבוץ.                 

     האבחון בודק את הנתונים הכלכליים של כל מועמד, ביחס לקריטריונים הספציפיים הנקבעים עי' הקיבוץ

     בסיום האבחון , מקבל הקיבוץ והמועמד דו'ח משוב ,המציג את נתוניו מול מאפייני הקיבוץ .

 

7. ייעוץ למפעלים /לתאגידים  הקיבוציים בטיפול בעובדים השכירים .

 

עומדים לרשותכם בכל שאלה ועניין !                                                                       צוות המומחים של הראל יועצים 

 

      

נ

 

Powered by boaZone