מחשבונים

 

 

 


 כלים ומחשבונים לניהול הכסף שלי              

  

  סימולטור פנסיה - כלל                                                             

        סימולטור פנסיה - הראל  

סימולטור פנסיה -מנורה מבטחים   

              ​                 סימולטור פנסיה -מגדל מקפת 

                               תכנן: כמה ביטוח חיים אתה צריך ?  

 מחשבון מדד מחירים -הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

       מחשבון פסיקת ריבית והצמדה                                                             

  תכנון פרישה מיידי -מהו הסכום הנדרש לקבלת הכנסה חודשית מבוקשת                                                  

  מהי ההפקדה החדשית הדרושה על מנת לצבור הון עתידי 

  חישוב חסכון עתידי                                                     

  ניהול ותכנון תקציב משפחתי 

 

מחשבון ביטוחי בריאות 

 

    כמה ביטוח חיים צריך ? מחשבון ביטוח חיים 

Powered by boaZone